BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI

BİLEŞİK NEDİR? Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelliğini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını ifade etmeye birleşik formulü denir. Kaba Formül Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. Gerçek ( Molekül) Formül Bileşikteki atomların cinsini, oranını ve sayısını belirten formüldür. Bileşiğin […]

Continue reading »

Coğrafi Bilgi Sistemi

Coğrafi bilgi sistemi (CBS) : Dünya üzerindeki karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik mekana/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekansal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütünüdür. CBS, genel bir kavram olup; çeşitli kullanım alanlarına ve tematik konulara yönelik olarak […]

Continue reading »

Fatih Harbiye Peyami Safa

Peyami Safa Fatih Harbiye kısa özeti, Fatih harbiye romanı kısa özeti, Fatih Harbiye roman kahramanları, Fatih Harbiye romanı konusu.peyami safa,fatih harbiye,fatih harbiye özet,fatih harbiye kısa özeti,fatih harbiye romanı,fatih harbiye romanı yazarı,fatih harbiye olay örgüsü,fatih harbiye ana fikri, ROMAN HAKKINDA KISA BİLGİ Roman Peyami Safa’nın olgunluk dönemi eserlerindendir. Mahşer, Şimşek ve Biz İnsanlar adlı romanlarında olduğu gibi Fatih – Harbiye romanlarında […]

Continue reading »

Eşeysiz Üreme Nedir? Çeşitleri ve Özellikleri

eşeysiz üreme çeşitleri

Eşeysiz üreme tek bir organizmadan yalnızca bu organizmanın genlerini alarak yeni bir canlı üremesidir. Bu üreme yönteminde ploitlik görülmez. Otomiksis durumu dışında eşeysiz üreme sonucu oluşan organizma, ana organizmanın birebir genetik kopyasıdır. Daha dar bir tanımlama gametlerin birleşmesi dışında oluşan üreme yöntemi demek olan agamogenez terimidir. Eşeysiz üreme arkea, bakteri ve protistler gibi tek hücreli organizmalar için ana üreme yoludur. […]

Continue reading »

Sabit Oranlar Kanunu Nedir?

Sabit oranlar kanunu(yasası), elementlerin birbirleri ile bileşik oluştururlarken belli oranda birleşmesine dayanan bir yasadır. 1799 yılında Joseph Proust tarafından bulundu. Bir bileşiği oluşturan elementlerin, bileşikteki kütleleri arasında sabit (belirli) bir oran vardır. Bu durumu açıklayan kanuna sabit oranlar kanunu (yasası) denir. Dururlarken belli oranda birleştiklerini bulan Proust, bugün sabit oranlar yasası olarak bilinen yasa için aşağıdaki tanımı yapmıştır: “ “Bir […]

Continue reading »

Dalton Atom Modeli(Teorisi)

Dalton Atom Modeli Nedir?,Dalton Atom Modeli,Dalton Teorisi Nedir,Dalton Atom Modeli Özellikleri,Dalton Atom Modeli Eksiklikleri,Dalton Atom Modeli Kuramı,Dalton Atom Modeli Kısaca hepsi yazımızda…   Dalton Atom Modeli, John Dalton’un 1805 yılında bugünkü atom modelinin ilk temellerini attığı modelidir. Katlı oranlar yasasını bulmuştur. Dalton‘un atom kuramına göre elementler, kimyasal bakımdan birbirinin aynı olan atomlar içerirler. Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bu atom […]

Continue reading »
1 3 4 5