II. Meşrutiyetin Nedenleri ve Sonuçları | Konu Özeti

II. Meşrutiyetin nedenleri nelerdir? II. Meşrutiyetin sonuçları nelerdir? II. Meşrutiyet konu özeti. II. Meşrutiyet’in Nedenleri İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin gizli çalışmaları. 1908 Reval Görüşmesi sırasında İngiltere, Fransa ve Rusya’nın, Osmanlı Devleti’nin durumu, Boğazlar ve balkanların geleceğiyle ilgili kararlar alarak Makedonya’nın özerkliğine karar vermeleri. İttihatçıların ayaklanmaları üzerine II. Abdülhamit’in bu isyanların yayılmasını önlemek için II. Meşrutiyet’i ilan etmesi (23 Temmuz 1908). […]

Continue reading »

İtilaf Devletleri Nelerdir?

itilaf-ve-ittifak-devletleri

İtilaf Ne Demektir? İtilaf kelime anlamı olarak, Devletlere karşı düşman devletler tarafından yapılmış olan ittifaka denir.İtilaf Devletlerinin amacı, Güç kazanmak adına kurulmuşlardır. İtilaf Devletleri Nelerdir? İtilaf devletleri; –İngiltere –Fransa –Rusya –İtalya (savaş başlamadan önce ittifak grubundayken savaşın başlamasıyla taraf değiştirerek itilaf kanadına geçmiştir) –Japonya –Sırbistan( Savaştan sonra Yugoslavya’nın çatısı altında siyasi varlığı sona erdi) –Romanya( Rusya’nın baskıları ve Avusturya topraklarındaki […]

Continue reading »

Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918

mondros mütarekesi

Mondros Ateşkes Antlaşması Nedir? Mondros Mütarekesi ya da Mondros Antlaşması, I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan mütarekename (bırakışma belgesi). Osmanlı İmparatorluğu adına Bahriye Nazırı Rauf Bey tarafından, Limni adasının Mondros Limanı’nda demirli Agamemnon zırhlısında 30 Ekim 1918 akşamı imzalanmıştır. Bu antlaşma ile beraber Osmanlı İmparatorluğu fiilen sona ermiştir. Mütareke, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkımından sonra kurulan Türkiye’nin […]

Continue reading »