Kimyanın Temel Kanunları Soru Çözümleri

Kimyanın Temel Kanunları KİMYASAL REAKSİYONLAR (TEMEL YASALAR) 1. Kütlenin Korunumu (Lavoisier) Yasası Bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddelerin kütlelerinin toplamı tepkimede oluşan maddelerin kütlelerinin toplamına eşittir. Tepkimeye giren atomların cins ve sayıları aynı kalır. Örnek : CaCO3 —> CaO + CO2 tepkimesine göre 10 gram CaCO3 dan kaç gram CaO ve N.Ş.A kaç litre CO2 elde edilir. 2. Sabit Oranlar […]

Continue reading »

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI

BİLEŞİK NEDİR? Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelliğini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını ifade etmeye birleşik formulü denir. Kaba Formül Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. Gerçek ( Molekül) Formül Bileşikteki atomların cinsini, oranını ve sayısını belirten formüldür. Bileşiğin […]

Continue reading »

Sabit Oranlar Kanunu Nedir?

Sabit oranlar kanunu(yasası), elementlerin birbirleri ile bileşik oluştururlarken belli oranda birleşmesine dayanan bir yasadır. 1799 yılında Joseph Proust tarafından bulundu. Bir bileşiği oluşturan elementlerin, bileşikteki kütleleri arasında sabit (belirli) bir oran vardır. Bu durumu açıklayan kanuna sabit oranlar kanunu (yasası) denir. Dururlarken belli oranda birleştiklerini bulan Proust, bugün sabit oranlar yasası olarak bilinen yasa için aşağıdaki tanımı yapmıştır: “ “Bir […]

Continue reading »

Dalton Atom Modeli(Teorisi)

Dalton Atom Modeli Nedir?,Dalton Atom Modeli,Dalton Teorisi Nedir,Dalton Atom Modeli Özellikleri,Dalton Atom Modeli Eksiklikleri,Dalton Atom Modeli Kuramı,Dalton Atom Modeli Kısaca hepsi yazımızda…   Dalton Atom Modeli, John Dalton’un 1805 yılında bugünkü atom modelinin ilk temellerini attığı modelidir. Katlı oranlar yasasını bulmuştur. Dalton‘un atom kuramına göre elementler, kimyasal bakımdan birbirinin aynı olan atomlar içerirler. Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bu atom […]

Continue reading »