YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU – YABAN | KISA ÖZETİ | KİŞİLER

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Yaban romanı kısa özeti, Yaban romanı konusu, Yaban romanı kahramanları, yaban romanı kişiler, yaban romanı hakkında bilgi, yaban romanı konusu…

YABAN ROMANI HAKKINDA BİLGİ

Türk, edebiyatının en önemli romanlarından biri olan Yaban, anı biçiminde yazılmıştır. CHP’nin 1942’de düzenlediği roman yarışmasında ikinciliği kazan Yaban, aydın-köylü çatışmasını anlatır.

KONUSU

Roman; Kurtuluş Savaşı Dönemi’nde, Eskişehir’in sınırları içinde Porsuk Kayı’na yakın bir köyde yaşayan ahaliyle buraya sonradan gelmiş İstanbullu bir “yaban”ı anlatır.

KAHRAMANLAR

Ahmet Celâl, Mehmet Ali, Emine, İsmail, Salih Ağa, Şeyh Yusuf

yaban romanı kısa özeti

KISA ÖZETİ

I. Dünya Savaşı’na yedek subay olarak katılan Ahmet Celâl, bu savaşta tek kolunu kaybederek geri döner. İstanbul İngilizler tarafından İşgal edilince emireri Mehmet Ali’nin davetine uyarak onun Porsuk çayı kıyısındaki köyüne gider. Ama aklı sürmekte olan savaştadır. Köyde, her gün gazete getirterek gelişmeleri izler. Fırsat buldukça da köylülere gelişmelerin önemini anlatır. Köy halkı, yoksulluklarının ve cahilliklerinin asıl sebebi olan Salih Ağa’ya bağlıdır. O, ne derse ona inanırlar. Salih Ağa’nın etkisiyle kimse Ahmet Celal’e yanaşmaz. Köylü onu “yaban” olarak niteler. Bu duruma üzülen genç subay bunalıma düşer, iyice bunaldığı bir gün gezmeye, hava almaya çıkar; Emine ile karşılaşır, ona ilgi duyar. Ne var ki Emine, Mehmet Ali’nin kardeşi İsmail’in karısıydı. Aradan günler geçer. Köy Yunanlar tarafından işgal edilir. Yunanlar köyü yakıp yıkarlar, köylülere işkence ederler. Köylülerin çoğu köy meydanında topluca öldürülür. Ahmet Celal ve Emine birlikte bu ölüm çemberinden kaçıp kurtulma isterler. Arkalarından ateş edilir, ikisi de yaralanır. Güçlükle köyün mezarlığına ulaşırlar. Sabaha kadar orada beklerler. Ertesi gün yola çıkacaklardır. Fakat Emine yarası ağır olduğundan yürüyecek durumda değildir. Ahmet Celâl, elindeki anı defterini Emine’nin eline tutuşturur, bilinmeyen bir yöne doğru gider.

Sakarya Savaşı’ndan sonra o bölgeden düşman ordularının çekilmesi üzerine köye gelen düşman zulümlerini araştırma kurulu yıkıntılar, kömürleşmiş insan kemikleri arasında bir defter bulur, kenarları yanık, ortası yırtık bu defter Ahmet Celâl’in anılarını yazdığı ve son anda Emine’ye teslimi ettiği defterdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir